+46-31-554545 [email protected]

Om du kan utvärdera dina kunder utifrån ett dataset och en marknadssegmentering som kan appliceras på hela din marknad, och du kan se din webbtrafik ur samma perspektiv och dessutom styra din marknadsföring baserat på dessa data, vad innebär det för din tillväxt?

Företag som är insiktsdrivna har en bättre tillväxt.

 

Strategic Audience Map har skapats för att göra det enklare att visualisera marknaden, se dina kunder i förhållande till marknaden samt kunna omsätta insikterna i aktiviteter som kan följas upp utifrån en och samma konsumentbild.

På ett enkelt, säkert och digitalt sätt.