+46-31-554545 [email protected]

Frukost med Strategic Audience Map

Från Insikter till Action

Online: 20:e maj kl. 08:00

ANMÄL DIG I FORMULÄRET NEDAN

Att veta vem kunden är, förstå vilka marknadssegment du är starkast positionerad i och hur den lägst hängande frukten ser ut är ett bra första steg, men insikter har inget egensyfte – de ska användas för att driva dina affärer!

Vi kommer att tala om hur dina kunddata kan skapa värdefull kunskap om dina affärer, om hur olika typer av data används i olika lägen av din marknadsföring och dess strategiska skillnad. Samt tala om utmaningar med att nå rätt målgrupper online när integriteten står i fokus och online-annonsering inte funkar som den gjort tidigare.

  • Magkänsla kontra Data?
  • Vad är Action?
  • Prospektering kontra Kundkommunikation
  • Proaktivitet eller Reaktivitet
  • Behov och varumärke
  • Data –> Insikter –> Strategi –> Aktiviteter
  • The Cookie Situation

Martin Bergqvist,

CEO Digital Brain Nordic