Hur du når rätt kunder i alla kanaler

Kanalerna är inte det viktigaste! Ja, du hörde rätt. 
 
Det kanske låter konstigt när man hör det för första gången.  Det viktigaste för er är att hitta era målgrupper, efter det kan vi rikta marknadsföring mot dem. Vilken kanal ni använder spelar egentligen ingen roll, bara ni vet VILKA kanaler det använder så ni kan rikta marknadsföringen dit.
 
Men hur kan man veta vilka mediekanaler som passar bäst för olika målgrupper? Det viktigaste för er är att hitta era målgrupper, efter det kan vi rikta marknadsföring mot dem. Vilken kanal ni använder spelar egentligen ingen roll. Det kanske låter konstigt, men det stämmer faktiskt. 
Detta är någonting som vi kan hjälpa er med!
Det vi gör är en livsstilsbaserad segmenteringsmetod som beskriver konsumenternas intressen, värderingar, köpkraft och köpvanor baserat på data och statistik. Vi delar in Sveriges befolkning i 14 grupper och 44 typer och 136 subtyper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.
 
Det som skiljer oss från andra segmenteringsmetoder är att den är datadriven, landsspecifik och uppdaterad. Det vi gör baseras på analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys.
 
Det valideras och backas upp av data från erkända marknadsundersökningar!
Genom oss kan du:
  • Berika din egna databas  och få djupare insikter om dina kunder.
  • Identifiera nya potentiella kunder som liknar dina bästa kunder.
  • Skapa personliga budskap och erbjudanden som matchar varje kunds livsstil.
  • Nå dina målgrupper i rätt media, format och enheter.
  • Mäta effekten av dina kampanjer och aktiviteter.

Testa du också! Klicka här