It-chefernas önskningar – det vill tidningarna att tekniken ska lösa

It-chefernas önskningar det vill tidningarna att tekniken ska lösa

Läs hela artikeln på Dagens Media.

Stampen: ”Kvalitet genomsyrar hela vår affär”

På det västsvenska mediehuset Stampen, där Henrik Elm är utvecklingschef, ser man på martech och adtech som ett spännande område – där möjligheter och utmaningar går hand i hand. 

– Det finns mycket att vinna i form av lojala och engagerade relationer, men även utmaningar att hitta ett balanserat sätt att sticka ut och vara relevant i det stora brus som finns i dag. För oss är det viktigt att kvalitet genomsyrar hela vår affär. Som i stort sett som alla andra så jobbar vi på att hitta ett effektivt sätt att hantera consent.

Just nu pågår en översyn på Stampens systemsida. Målet är att rensa bland de många tekniska system som används.

– Vi ska gallra ur de system som mest bara hänger med och satsa på guldkornen som verkligen ger något. Vi ser bland annat över vår övergripande kontaktyta ut mot våra läsare och hur vi kan både effektivisera och förbättra den. Dynamic Yield är en trotjänare som ger många möjligheter för oss.

Inom den programmatiska affären använder Stampen ett tiotal system för att både förbättra och följa affären – digitala annonser inom göteborgsområdet.

– Vi använder Adform både som adserver, SSP och DSP. Utöver det flera andra SSP som Xandr, Magnite och Pubmatic. Som dataplattform för olika typer av skärningar och målgrupper använder vi Brain. Livewrapped heter vår wrapper för header bidding. Där hanteras dels alla våra olika bidders så att vi alltid får bäst betalt för våra annonser men vi kan också följa intäkten på ett bra sätt. Sen har vi nyligen börjat testa ett system för uppföljning av deals och köpare som heter Adomik som vi ska utvärdera efter 2021.

Stampens erfarenheter av de olika systemen skiljer sig brett, säger Henrik Elm.

– Vi ser relationen till leverantören som en stor del av själva systemet. Vi har upplevt allt från att vi fått upplysa en leverantör om att de faktiskt har ett API till att de hjälper oss att utveckla vår affär och driver oss framåt. Där det är möjligt undviker vi de stora multinationella företagen just för att kunna få en nära och givande relation.

Vilka system klarar ni er inte utan?

– Vår vardag skulle bli mycket tråkigare om vi inte hade Dynamic Yield. Dels för personalisering, dels för snabba A/B tester, säger Henrik Elm och fortsätter:

– Adform är väldigt centralt då vi använder det till flera olika saker. Livewrapped som hanterar header bidding och gör det enkelt att ansluta flera aktörer och att följa intäkterna är otroligt viktig för oss. Och nu i tider där det händer mycket inom data-hantering med blockering av tredjepartscookies med mera så är vår dataplattform Brain ett centralt system för oss.

Stampens stora fokus nu är att med teknikens hjälp automatisera och personalisera.

– Vi ser stora möjligheter att kunna göra detta på ett relevant och personligt sätt. Men det är samtidigt viktigt att inte ha en för stor tilltro till att systemen på egen hand kommer att lösa våra utmaningar. Om de inte nyttjas på rätt sätt eller har tillgång till rätt data kommer de aldrig uppnå det syfte de anskaffades för.

Subscribe to our newsletter to learn more about marketing and insights! 

 

 

Related Posts