Så hittar du nya kunder på ett effektivt sätt

Det är enkelt! Utgå bara från din egna kunddata du har, jämför dig med hela Sveriges befolkning, identifiera dina målgrupper och hitta dina lookalikes.
 
Du sitter på all den datan du behöver, du behöver bara veta hur du ska använda den. Det är enkelt och träffsäkert.
 
Segmentering är en process där man delar in en marknad eller en kundbas i mindre grupper med liknande egenskaper, behov och beteenden. Segmentering är ett viktigt verktyg för marknadsföring och kundrelationer, eftersom det gör det möjligt att anpassa produkter, erbjudanden och kommunikation till olika målgrupper på ett effektivt och relevant sätt.
Image link

Det finns många sätt att segmentera konsumenter, t.ex. baserat på demografi, geografi, psykografi eller beteende.

Men hur kan man få en helhetsbild av konsumenterna som tar hänsyn till både deras objektiva och subjektiva egenskaper? Hur kan man se människan bakom kunden och förstå deras livsstil, värderingar, intressen och drivkrafter?

Det är här vi kommer in i bilden. Det vi gör är en livsstilsbaserad segmenteringsmetod som beskriver konsumenternas intressen, värderingar, köpkraft och köpvanor baserat på data och statistik. Vi delar in Sveriges befolkning i 14 grupper och 44 typer och 136 subtyper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.
 
Det som skiljer oss från andra segmenteringsmetoder är att den är datadriven, landsspecifik och uppdaterad. Det vi gör baseras på analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys.
 
Det valideras och backas upp av data från erkända marknadsundersökningar!
Image link
Genom oss kan du:
  • Berika din egna databas  och få djupare insikter om dina kunder.
  • Identifiera nya potentiella kunder som liknar dina bästa kunder.
  • Skapa personliga budskap och erbjudanden som matchar varje kunds livsstil.
  • Nå dina målgrupper i rätt media, format och enheter.
  • Mäta effekten av dina kampanjer och aktiviteter.

Testa du också! Klicka här