+46-31-554545 [email protected]
Sätt er data i en kontext

Sätt er data i en kontext

  Om du ska utgå från data i din marknadsföring och effektivt kunna prospektera efter nya kunder så måste dina marknadsdata matcha eller i alla fall vara jämförbara med dina kunddata. Ofta så arbetar man som marknadsförare med olika dataset i olika medier och...