+46-31-554545 [email protected]

 

Om du ska utgå från data i din marknadsföring och effektivt kunna prospektera efter nya kunder så måste dina marknadsdata matcha eller i alla fall vara jämförbara med dina kunddata. Ofta så arbetar man som marknadsförare med olika dataset i olika medier och kanaler.

Om man har identifierat höginkomsttagare så kanske man väljer att annonsera på DI.se, om man vill nå Män så kanske man väljer sportsidorna på en sajt, alternativt en Sport-målgrupp från en 3:e parts aktör. Men detta är som att lägga ett pussel med bitar från flera olika pussel, och försöka att skapa en enda bild av bitarna.

Ofta så ser man på marknaden man verkar på utifrån enkäter, undersökningar och kanske konsumenterna på marknaden i stort. Man identifierar strategiska vägval som skall uppnås och en strategisk målbild för verksamheten. Till detta kan man addera sin kundstock, detta ger en kontext gentemot marknaden, men det är troligt att de marknadsdata man tittar på inte kan översättas direkt på kunderna, man får skarva och generalisera.

När det sedan blir dags att operationalisera sina strategier så blir det översatt i sajtval, sökord, Facebook-look-a-likes och 3:e parts leverantörers mediarekommendationer. Ofta levereras rapporter på olika KPI:er från varje kanal och alla claimar klicket, kunden och besöket. När sedan allt ska kopplas tillbaka in i analysen, in i strategierna, så hamnar fokus på de snabba, rörliga, kanalkopplade data som marknadsföringen optimerats på. Data som är svår att återföra in i strategierna, för att skapa insikter.

Man bör sträva efter att hålla de data man planerar utifrån och de data man lägger upp sina strategier efter, så nära de marknadsdata man optimerar och styr med. Försök att skapa insikter som inte bygger enbart på en leverantörs algoritm eller styrningar ni inte har förståelse för och i.

Respektive kanal är ofta fantastiska på att optimera de snabba marknadsdata som driver dem, för att maximera konverteringarna, men om man inte har någon koppling mot sina strategiska data så riskerar strategin bli en budgetfråga för respektive kanal, än en medveten strategi.

Försök odla dina egna äpplen så att du slipper jämföra dem med någon annans päron.

Snabba och långsamma data 

Snabba

  • Re-targeting data – konverteringsfokus, händelsebaserat data (besök, klick, etc.)
  • Sökordsdata – kontextuellt aktivitetsbaserat data (annonsklick i relevant kontext)
  • Intressedata – läser just nu om ett visst ämne (ofta länkat till cookie)

Långsamma

  • Demografiska data, kön/ålder – uppdateras sällan men relevant för vissa produkter
  • Socio-ekonomiska data – förändras sällan frekvent, kan vara en utmaning att hålla uppdaterade
  • Livsstilsdata – mer komplexa datakombinationer för konsumentgrupperingar, ofta geografiskt länkat.

Kombinationer

  • Re-targeting-look-a-likes – Snabba re-targeting data som skalas mot livsstilsdata för att hitta prospekts.
  • Transaktionsdata (historisk) kopplat mot surfbeteende (just nu) – Identifiera kopplingar mellan genomförda köp och beteende online
  • Kund v. Besökare – Jämför era existerande kunder (stabila data) med er online-trafik (snabba data) utifrån samma dataset.

 – Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB

Hur kan en kundanalys hjälpa din tillväxt?

Det viktigaste en kundanalys kan göra för dig är att skapa ett nytt perspektiv på dina kunder. Precis som de flesta andra så blir man lätt hemmablind och särskilt när man jobbar med en specifik produkt, tjänst eller service. Man tänker på kunderna utifrån vilka...

Marknadsanalys – Bygg din kun(d)skap

Många varumärken och företag är upptagna med att springa snabbt, när de egentligen borde satsa på att springa rätt. Men för att springa rätt måste man ha både karta och kompass. Kartan anser vi är dina kunder och kompassen är att sätta dem i förhållande till marknaden...

Frukostseminarium – Från insikter till action

Vi fortsätter tala om data, insikter och hur dessa kan leda till bättre aktiviteter, lärande baserat i din marknadsföring och hur smartare segmentering, kundbaserade analyser och demokratisering av data leder till bättre tillväxt för företag.

Strategic Audience Map – Frukostseminarium med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG)

Strategic Audience Map - Data bygger Insikter, Insikter skapar Tillväxt Företag som arbetar insiktsdrivet har en årlig tillväxt på 30%, och presterar 8x bättre än det globala snittet. Men för att bli insiktsdrivna behövs data. Så att säga att data är det nya guldet är...