+46-31-554545 [email protected]

Det är något som händer när man gör saker tillgängliga. När Facebook förenklade hur man bokar annonser så kan vem som helst annonsera, både företagare och privatpersoner. När Google gjorde det möjligt att enkelt kunna söka efter information så blev hela världen mer sammankopplad. Därför ska man inte underskatta kraften i att tillgängliggöra information.

Forrester Report är ett undersökningsföretag som bevakar teknikföretag på en global nivå. De har identifierat tillgängliggörande och demokratisering av data som en viktig tillväxtfaktor för företag. De ser att när en organisation blir mer datadriven och mer insiktsdriven så skapas konkurrensfördelar gentemot andra företag. Fördelar som innebär att man blir bättre på att förvärva, ta hand om och behålla kunderna. Läs mer här.

Att demokratisera data låter onekligen som en stor uppgift, men det handlar om att bygga bort hinder. Hinder som att man sitter fast i tunga dataprocesser i skapandet av hanterbara data, hinder i form av begränsad tillgång till data eller att endast ett fåtal har tillgång samt svårigheter med att dela med sig av data och insikter inom organisationen.

Därför ska man sträva efter att göra data och insikter tillgängliga, delbara och förenkla processandet av data. Detta kan göras genom interna processer, genom att etablera en ”data first”-kultur och genom olika mjukvarutjänster som förenklar delandet av kunskap och insikter. Vi verkar inom det sistnämnda, därför att om man börjar med att tillgängliggöra data så lägger man grunden för att etablera både kultur och processer.

Detta gör att man kan skapa ett ”mindset” inom sitt företag eller organisation, där data är relevant, intressant och nödvändigt för att driva tillväxten i bolaget. Och att bli bättre på att ta hand om kunderna, oavsett om de är existerande kunder eller potentiell framtida kunder.

Att tänka på:

– Fastna inte i dataprocesser, automatisera eller skaffa processat data som gör att verksamheten inte blir tungrodd av att använda data.

– Demokratisera data, det gör du genom att göra information tillgänglig i hela organisationen. Gör det enkelt att dela information, kunskap och insikter.

– Se till att era data servar era kunder, data är inte ett självändamål. Det ska hjälpa er att bli bättre på att förvärva, förvalta och hjälpa era kunder.  

 

 / Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB

 

Hur kan en kundanalys hjälpa din tillväxt?

Det viktigaste en kundanalys kan göra för dig är att skapa ett nytt perspektiv på dina kunder. Precis som de flesta andra så blir man lätt hemmablind och särskilt när man jobbar med en specifik produkt, tjänst eller service. Man tänker på kunderna utifrån vilka...

Marknadsanalys – Bygg din kun(d)skap

Många varumärken och företag är upptagna med att springa snabbt, när de egentligen borde satsa på att springa rätt. Men för att springa rätt måste man ha både karta och kompass. Kartan anser vi är dina kunder och kompassen är att sätta dem i förhållande till marknaden...

Frukostseminarium – Från insikter till action

Vi fortsätter tala om data, insikter och hur dessa kan leda till bättre aktiviteter, lärande baserat i din marknadsföring och hur smartare segmentering, kundbaserade analyser och demokratisering av data leder till bättre tillväxt för företag.

Strategic Audience Map – Frukostseminarium med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG)

Strategic Audience Map - Data bygger Insikter, Insikter skapar Tillväxt Företag som arbetar insiktsdrivet har en årlig tillväxt på 30%, och presterar 8x bättre än det globala snittet. Men för att bli insiktsdrivna behövs data. Så att säga att data är det nya guldet är...