+46-31-554545 [email protected]

– Så att du kan omsätta dina kunddata, relationsdata och insikter i aktiviteter som driver dina affärer

Om du bygger dina insikter på data och information som inte kan direkt omsättas i aktiviteter så riskerar du att planera efter en kundbild och agera efter en annan. Detta är såklart en utmaning i en värld med så mycket data att människan inte längre kan hantera den på egen hand. Och i en värld där data delas upp efter de ekosystem som genererar den och i ekosystem som är fullständigt fragmenterade.

Men om du har möjlighet, utgå från den data som du själv kontrollerar och har under din egen kontroll. Se hur du kan växla upp den in i dina aktiviteter och försök att behålla den under din kontroll. Detta är i vissa fall omöjligt, men om du grundar dina aktiviter i dina egna data och sedan använder leverantörerna av media för att optimera dina egna data så bibehåller du kopplingen till dina egna resurser och kopplingen mot dina egna kunder. Utan denna koppling är man fullständigt utlämnad till respektive leverantör.

Jag såg ett TV-program för ganska längesedan, som handlade om makten som Google sitter på gentemot företag och särskilt mindre företag. Där var det en sajt som alltid hamnat högt i det organiska söket, men när Google uppdaterade sin algoritm innebar det katastrof för företaget. Jag lägger ingen vikt i huruvida Google ska uppdatera sin algoritm, utan tänker snarare på det strategiska beslut företagaren gjort som till 100% förlitat sig på en leverantör som han varken kunde påverka eller hade insyn i. Det data som driver din affär bör du ha kontroll på, eller åtminstone gjort en riskanalys över.

Vi har utgått från Mosaic Livsstilar som dataset i vår tjänst, varför? Därför att det är stabila data, som skapar stabila målgrupper och som är ett perfekt komplement till de snabba onlinedata som optimerar den digitala marknadsföringen idag. Det är ett dataset som kan kopplas direkt mot kund och bli representativa online personas. Det är ett dataset som skapar jämförbarhet mot marknaden, och därmed sätter dina kunder i en relevant kontext. Det är ett dataset som inte är inlåst i något ekosystem och därmed så nära demokratiserat som det kan bli i en kommersiell miljö. Det är ett dataset som kan användas som styrmedel för digital och analog marknadsföring. Med SAM ser vi till att även koppla din webbtrafik till detta dataset, och därmed skapa en helt ny nivå av insikter, där din trafik som är kopplad till din marknadsföring blir direkt jämförbar med din kundstock och marknaden du verkar på.

Tre tips för data:

1. Utgå från data som du har full kontroll över, ofta är detta din kunddata.

2. Skala med marknadsdata, data som gör dina kunder jämförbara med marknaden.

3. Använd marknadsdata som kan appliceras i helhet eller del in i alla dina medieval (där möjligt). 

 

 – Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB

Även som medieexpert kan man behöva backa upp sin erfarenhet med data

Har du någonsin fått frågan “Hur vet du det?” och hamnat i en position är du får försvara din kunskap och erfarenhet? Som kommunikatör så reder man oftast ut dessa frågor, men det blir lätt en diskussion om åsikter och magkänsla. I dessa lägen kan det vara bra att...

Få ett oberoende perspektiv på sitebesökarna

Det är viktigt att ha i åtanke att Google Analytics inte är en oberoende analys av webbsajtsbesökarna. Om du enbart använder det för att se trafiken så är det det, men om du vill använda det för att analysera besökare och marknadsföring så är det viktigt att tänka på...

Sätt er data i en kontext

  Om du ska utgå från data i din marknadsföring och effektivt kunna prospektera efter nya kunder så måste dina marknadsdata matcha eller i alla fall vara jämförbara med dina kunddata. Ofta så arbetar man som marknadsförare med olika dataset i olika medier och...