+46-31-554545 [email protected]

– Dina kund- och relationsdata är de data som ligger närmast din affär och till fullo i din kontroll

Som kommersiell aktör med konsumenter som kund så är det rätt självklart att dina kunder är din viktigaste tillgång, det är de som driver dina affärer. Och i en snabbrörlig tid och dynamisk marknad så är det viktigare än någonsin att du förstår dem och kan serva dem på rätt sätt, med rätt erbjudande och rätt tajming.

Men de är även din viktigaste tillgång för att förstå dina affärer, din marknadsposition och hur du kan öka din tillväxt. De är din allra mest viktiga 1:a parts data. Dock är denna 1:a parts data ofta begränsad i vilka insikter du kan dra från den och hur du kan agera på den. Ofta handlar dessa data om VEM kunden är och VAD den gör hos dig. Dessa data är svåra att växla upp och svåra att bygga strategiska insikter på, just därför att de är byggda på en enskild individ.

Att addera kvalitativa data som bygger på ett större perspektiv – marknaden man verkar på, så kan man skapa möjligheter för att just skapa insikter och möjligheter för att kunna växla upp sin kunddata. Det handlar om att genom kund- och konsumentanalyser sätta sina kunder i ett större sammanhang och att göra dem jämförbara med alla potentiella kunder som finns i marknaden man verkar i. Göra det enkelt att skapa representativa personas som förklarar vem kunden r, ur ett konsumentperspektiv.

Mosaic Livsstilar är ett exempel på sådana data – konsumentklassificeringar. Det är data som finns kopplade till marknaden du verkar på och kan kopplas till dina enskilda kunder. Och om du kan jämföra dina kunder med marknaden så kan du även agera på på dina kunddata, i både analoga och digitala kanaler, med full marknadsräckvidd.

Utöver att skapa möjligheter för kunskap genom berikad data så skapar du konkurrensfördelar gentemot dina konkurrenter – den som vet mest, och kan omsätta kunskapen, vinner!

 

 

 – Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB

Hur kan en kundanalys hjälpa din tillväxt?

Det viktigaste en kundanalys kan göra för dig är att skapa ett nytt perspektiv på dina kunder. Precis som de flesta andra så blir man lätt hemmablind och särskilt när man jobbar med en specifik produkt, tjänst eller service. Man tänker på kunderna utifrån vilka...

Marknadsanalys – Bygg din kun(d)skap

Många varumärken och företag är upptagna med att springa snabbt, när de egentligen borde satsa på att springa rätt. Men för att springa rätt måste man ha både karta och kompass. Kartan anser vi är dina kunder och kompassen är att sätta dem i förhållande till marknaden...

Frukostseminarium – Från insikter till action

Vi fortsätter tala om data, insikter och hur dessa kan leda till bättre aktiviteter, lärande baserat i din marknadsföring och hur smartare segmentering, kundbaserade analyser och demokratisering av data leder till bättre tillväxt för företag.