+46-31-554545 [email protected]

– Dina kund- och relationsdata är de data som ligger närmast din affär och till fullo i din kontroll

Som kommersiell aktör med konsumenter som kund så är det rätt självklart att dina kunder är din viktigaste tillgång, det är de som driver dina affärer. Och i en snabbrörlig tid och dynamisk marknad så är det viktigare än någonsin att du förstår dem och kan serva dem på rätt sätt, med rätt erbjudande och rätt tajming.

Men de är även din viktigaste tillgång för att förstå dina affärer, din marknadsposition och hur du kan öka din tillväxt. De är din allra mest viktiga 1:a parts data. Dock är denna 1:a parts data ofta begränsad i vilka insikter du kan dra från den och hur du kan agera på den. Ofta handlar dessa data om VEM kunden är och VAD den gör hos dig. Dessa data är svåra att växla upp och svåra att bygga strategiska insikter på, just därför att de är byggda på en enskild individ.

Att addera kvalitativa data som bygger på ett större perspektiv – marknaden man verkar på, så kan man skapa möjligheter för att just skapa insikter och möjligheter för att kunna växla upp sin kunddata. Det handlar om att sätta sina kunder i ett större sammanhang och att göra dem jämförbara med alla potentiella kunder som finns i marknaden man verkar i.

Mosaic Livsstilar är ett exempel på sådana data – konsumentklassificeringar. Det är data som finns kopplade till marknaden du verkar på och kan kopplas till dina enskilda kunder. Och om du kan jämföra dina kunder med marknaden så kan du även agera på på dina kunddata, i både analoga och digitala kanaler, med full marknadsräckvidd.

Utöver att skapa möjligheter för kunskap genom berikad data så skapar du konkurrensfördelar gentemot dina konkurrenter – den som vet mest, och kan omsätta kunskapen, vinner!

 

 

 – Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB

Utgå från Kundnära Data

- Dina kund- och relationsdata är de data som ligger närmast din affär och till fullo i din kontroll Som kommersiell aktör med konsumenter som kund så är det rätt självklart att dina kunder är din viktigaste tillgång, det är de som driver dina affärer. Och i en...

Använd Agerbara Data

- Så att du kan omsätta dina kunddata, relationsdata och insikter i aktiviteter som driver dina affärer Om du bygger dina insikter på data och information som inte kan direkt omsättas i aktiviteter så riskerar du att planera efter en kundbild och agera efter en annan....

Gör Data Tillgängligt

Genom att bygga en datakultur bäddar du för framtida framgångar, insiktsdrivna företag presterar bättre Det är något som händer när man gör saker tillgängliga. När Facebook förenklade hur man bokar annonser så kan vem som helst annonsera, både företagare och...