+46-31-554545 [email protected]

Strategic Audience Map – Data bygger Insikter, Insikter skapar Tillväxt

Företag som arbetar insiktsdrivet har en årlig tillväxt på 30%, och presterar 8x bättre än det globala snittet. Men för att bli insiktsdrivna behövs data. Så att säga att data är det nya guldet är ingen överdrift. Data behöver vara relevant och strategiskt, men även operativt för att verkligen göra skillnad. InsightOne och Brain kommer att tala om varför man ska jobba med konsumentdata och marknadssegmentering, vilken skillnad det gör för dina affärer och konkret visa hur du kan komma igång att jobba datadrivet för att stärka dina affärer.

Detta är en redigerad summering av vårt frukostseminarium den 20:e mars, 2020.