+46-31-554545 [email protected]

Många varumärken och företag är upptagna med att springa snabbt, när de egentligen borde satsa på att springa rätt.

Men för att springa rätt måste man ha både karta och kompass.

Kartan anser vi är dina kunder och kompassen är att sätta dem i förhållande till marknaden du verkar på.

Detta är något de allra största företagen gör på daglig basis, de har datateam som jobbar med att måla upp marknaden utifrån marknadsdata och att måla upp kunden utifrån både egen kunddata och extern data. 

Visst låter det både komplicerat och dyrt…

 Hur kommer man i gång att jobba datadrivet?

Svaret är ganska självklart – man tar ett första steg.

Vi vill göra det steget så enkelt och så givande som möjligt. Om du aldrig jobbat med data innan så kan det kännas tufft och lite jobbigt att dyka ner i en ny värld, men vi finns här för att guida dig med våra tjänster och vår expertis.

Strategic Audience Map har skapats för att göra detta möjligt. Vi vill göra det möjligt för både små och stora företag att göra detta jobbet, enkelt, smidigt och digitalt.

 GDPR & Integritet

Vi jobbar med GDPR-säkrade metoder som inte utsätter individer för intrång i deras integritet. 

 

 

SAM – Marknadsanalys

Vi lanserar därför vårt nya paket för att komma igång med marknadsanalyser och även sätta den i förhållande till din kundstock OCH dina digitala kanaler(!).

Tjänsten avser konsumentföretag (B2C) som har en digital kanal för kommunikation och/eller försäljning, information om vem slutkonsumenten är samt verkar på riks eller lokal marknad inom Sverige. 

Följande ingår:

  •  Marknadsanalys – en digital rapport som visar hur din marknad förhåller sig till svenska befolkningen.
  • Kundanalys – en digital analys av dina kunder, som visar hur de förhåller sig till marknaden.
  • Sajtanalys – en 2-månadersanalys av trafiken till din sajt och hur den förhåller sig till marknaden.
  • Konverteringsanalys – en analys av vilka det är som konverterar på din sajt, så att du kan se hur de förhåller sig till dina besökare.
  • Marknadsföringsrekommendation – när analysen är gjord kommer vi även att komma med en konkret rekommendation med vilken typ av kunder som är dina viktigaste och hur du kan nå dem. Denna rekommendation kan du sedan använda för att aktivera dina insikter i kunddrivande aktiviteter och marknadsföring.

Kontakta oss idag!

031-55 45 45

[email protected]