+46-31-554545 [email protected]

Det viktigaste en kundanalys kan göra för dig är att skapa ett nytt perspektiv på dina kunder. Precis som de flesta andra så blir man lätt hemmablind och särskilt när man jobbar med en specifik produkt, tjänst eller service. Man tänker på kunderna utifrån vilka produkter de handlar, hur ofta, snittköp och ”customer lifetime value”. De allra flesta vi talar med har väldigt mycket information om sina kunder, men det är oftast relationsdata – data som beskriver din relation med dina kunder. 

Detta är de allra viktigaste data du har, men de visar inte den kompletta bilden. Den visar din relation med kunden.

En bra kundanalys svarar på 3 viktiga frågor:

  1. Vem är kunden när den inte är hos mig, vad är det som karaktäriserar mina kunder och vad har mina bästa kunder gemensamt?
  2. Vad har jag för marknadspenetration i mina viktigaste marknadssegment, och vilken potential har jag i de som är mest sannolika att bli kund hos mig?
  3. Hur ska jag rikta mig för att hitta fler kunder som liknar mina bästa kunder, och hur kan jag bli mer relevant i min kommunikation?

Vi är övertygade om att alla företag behöver analysera sina kunder och förstå marknaden man verkar i för att ta nästa kliv i sin tillväxtresa. Men för att göra det så behöver man börja jobba aktivt med sina insikter. Men insikter kommer inte enbart av att titta på sina data, de kommer av att sätta sina data och kunder i ett större kontext, ett marknadskontext. 

Vårt uppdrag är att göra det här synsättet tillgängligt, enkelt och smidigt för alla företagare som riktar sig mot slutkonsument. Genom smart mjukvara, pålitliga data och genom att skapa möjligheter för action vill vi revolutionera hur företag arbetar med sina insikter. 

Det är först när man förstår konsumenten och var den befinner sig i livet som man som varumärke kan bli relevant, och relevans är nyckeln för att skapa nya affärer. Om man inte förstår kundens behov kommer man inte kunna serva dem på det sätt konsumenter idag förväntar sig.

Ta ditt första steg till att börja skapa insikter på riktigt och genomföra en gedigen kundanalys. Boka möte med mig idag.

 
Martin Bergqvist
CEO – Digital Brain Nordic AB