+46-31-554545 [email protected]
Varför är det viktigt att ha data inom företaget?

Varför är det viktigt att ha data inom företaget?

Bygg insikter ”in-house” och bli en bättre beställare av er byrå Marknadsföring är ett komplext och brett område så det är fullt förståeligt att många företag vänder sig till experter som reklambyråer, digitala byråer, konsulter och mediebyråer för att sjösätta sin...
Vad är Strategic Audience Map?

Vad är Strategic Audience Map?

Strategic Audience Map (SAM)har skapats för att fler företag ska kunna bli datadrivna, förstå sin marknadsföring och vad den skapar för affärer, göra det enkelt att jobba med ”Big Data” och kunna omsätta den i Insikter och Action = Kundförståelse och...