+46-31-554545 [email protected]

Effektiv marknadsföring innebär att man riktar sig mot de konsumenter som är mest sannolika att bli kund, med rätt budskap och helst med rätt timing. Som marknadsförare behöver man därför förstå vilka som faktiskt är sannolika att attraheras av ert varumärke och tjänster, och en bra punkt att utgå från är de kunder man redan har.

Genom att utgå från en marknadssegmentering kan man skapa en förståelse för marknaden, och hur ens egna kunder förhåller sig till den. Detta skapar en djupare förståelse för de segment som man bör rikta sig mot och hur man ska kommunicera med dem. Om du utgår från en segmentering som även inkluderar livsstils-attribut och saker som intressen så får du insikter och kan göra budskapet mer relevant för konsumenten. Ju mer relevant budskapet är för en kund desto högre är sannolikheten att de vill köpa det som säljs och att det är mer sannolikt att man lyckas bearbeta marknaden i enlighet med uppsatta strategier. Utan segmentering eller med en alltför bred segmentering riskeras budskapet bli för brett och därmed inte är relevant för kunden. Då riskerar marknadsföringsinsatserna att riktas fel och inte få önskat utfall och respons från konsumenten. 

Konsumenternas behov och förmåga att konsumera är ofta tydligt kopplat till deras livsstil, var de befinner sig i livet och vilken förmåga de har att konsumera utifrån sin hushållsekonomi. Detta gör att om man utgår från denna typ av data så kan man även segmentera sina kunder och marknaden baserat på dessa konsumtionsbeteenden.

Ett av de ledande sätten att se på marknaden baserat på denna typ av information är Mosaic™  Livsstilar, och används globalt. Genom Mosaic™ Livsstilar så utgår man från både demografisk och socio-ekonomisk information, kopplat till intressen på hushållsnivå. Mosaic™ Livsstilar baseras på över 100 högkvalitativa statistiska

variabler från marknadsundersökningar, patenterad metodik för klusteranalys samt analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen och kopplas geografiskt mot marknaden.

Men varför är det viktigt att ha insikter och förstå vem kunden verkligen är?

Om man bor på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är singel eller sambo, har barn, tycker att ekologiska varor är viktiga eller att det främst är priset som styr, kollar på SVT eller nästan bara på Youtube, har det stor betydelse för hur och var man är mottaglig för marknadsföring. Och det ger marknadsförare möjlighet att se på kunden utifrån information man inte har själv – och förstå vem kunden är nar den inte är kund hos er.

Många av Sveriges mest digitala företag utgår från Mosaic™ Livsstilar när de ser på sina kunder, därför att det ger dem möjlighet att koppla kundstocken mot marknaden genom en segmentering som har full räckvidd in i marknaden. Många av dessa företag har dessutom insett att om man utgår från en bred och beskrivande bild av kunderna så blir man bättre på att värva nya-, behålla- och ta hand om sina kunder.

Därför har vi skapat Strategic Audience Map. SAM kombinerar er 1:a parts data med Mosaic™ Livsstilar för att göra det enkelt att skapa kundanalyser, site-analyser, sätta kunderna i en marknadskontext och använda data som man som marknadsförare kan agera på, både digitalt och fysiskt. Samtidigt blir det möjligt att förstå konsumenternas

Vi har gjort möjligt att enkelt kunna skapa ett konto och komma igång med att ta steget mot att använda segmentering som ett verktyg för mer insikter och bättre tillväxt, redan idag.