+46-31-554545 [email protected]

En fullständig kundanalys och målande bild av vem kunden faktiskt är

Det vanligaste sättet att se på sin marknadsförings prestanda är genom Google Analytics. Statistik som antal klick, antal unika sessioner, trafikkällor och referenser är det som marknadsförare försöker använda för att klura ut vilka deras kunder är, hur de beter sig och hur företaget ska nå ut till dem på bästa sätt. Ofta sätts dessa prestanda mätningar i förhållande till KPI:er som Cost Per Click och Cost Per Aquisition och ger svar på vad man betalt för en aktivitet, men sällan svar på kundkvalitet. Det gör att dessa siffror är svåra att översätta till kunskap om hur man kan få dem att fortsätta vara kunder, konsumera mer och hur man kan bygga kundlojalitet. Den ger inte en fullständig kundanalys och visar inte en målande bild av vem kunden faktiskt är. Den visar inte vad kunden gör när de inte besöker hemsidan eller handlar av företaget. Vad har de för andra intressen? Hur ser deras livsstil ut?
 
Om kunden bor i en hyresrätt i stan med sin sambo, bara köper ekologiska varor, tycker om yoga och att kolla på Youtube, eller bor utanför stan i en villa med barn, kollar på SVT och tycker om att kolla på fotboll, har det stor betydelse för hur och var denne är mottaglig för marknadsföring. Med andra ord, vem kunden är när den inte handlar hos dig ger en beskrivande bild av vem denne verkligen är och hur den beter sig. Detta visar hur företag bör marknadsföra sig till kunder eftersom hur människor beter sig är tydligt kopplat till deras livsstil, behov och förmåga att konsumera. Siffror och antal klick är inte tillräckligt för att få fram den här beskrivande bilden. 
 
Hur kan man då få den här målande bilden av vem kunden verkligen är? 
 
Genom att matcha kunddata mot marknadsdata med beskrivande variabler ger det en målande bild av kunderna så att de inte enbart är en siffra eller ett klick, utan en person och dennes livsstil. Med den här informationen går det att identifiera vilka marknadssegment som är viktigast för företaget, vilket är precis vad Strategic Audience Map gjorde för en av våra nöjda kunder, Fello: 

“Strategic Audience Map låter oss identifiera relevanta marknadssegment, segment som vi inte hade identifierat annars.”

Att veta vem kunden är, är första steget för att hitta det viktigaste kundsegmentet och för att veta hur man ska nå ut till sådana som liknar dina kunder.  Genom att veta vilka de nuvarande kunderna är och vilket segment de tillhör kan man sedan fokusera på att sikta in sig på potentiella kunder i samma segment för att få fler kunder och växa som företag. Dessa insikter om kunden är agerbara i alla typer av medier; display, programmatic, print, odr, adr, social och search, så att företaget verkligen kan nå ut till rätt kund med rätt budskap och effektivisera marknadsföringen vilket i sin tur skapar tillväxt. 
 
Strategic Audience Map är en tjänst som matchar intern data mot marknadsdata i form av Mosaic™ Livsstilar – den ledande marknadssegmenteringen i Norden. Strategic Audience Map analyserar din webbtrafik, dina digitala kampanjer och dina kunder på ett enkelt och smidigt sätt, och skapar insikter som ni kan använda i er marknadsföring och kundaktiviteter.