+46-31-554545 [email protected]

Som företag har man säkert en idé om vilka kunden är, men i dagens konkurrensutsatta värld är endast en generell idé inte tillräcklig. Det är viktigt att ha stenkoll på vem kunden är samt kunna beskriva kunden ur många olika aspekter så att man verkligen förstår dem och hur de agerar för att kunna nå ut till dem på ett effektivt sätt. Särskilt då dagens konsumenter är kräsna när det gäller kommunikation – det ska vara relevant och med bra timing!

Om man inte utformar marknadsföring med en specifik målgrupp i åtanke, marknadsför man sig i stort sätt mot alla och ingen alls. En sådan ”strategi” kan innebära att ni både slösar bort er marknadsföringsbudget och missar möjligheter att öka försäljning. Särskilt i tuffare tider blir det viktigt att jobba smartare. Att inte ha en tydlig bild av vem ni talar med gör att tilltalet kan bli väldigt generiskt och relevansen för konsumenten blir då lågt.

Studier visar att personer exponeras för mellan 3 000 och 20 000 kommersiella budskap varje dag där antalet exponeringar varierar mycket beroende på var man bor, vad man jobbar med osv. Givetvis innebär det inte att man uppfattar allt bara för att man exponeras för all denna marknadsföring.

Vad krävs då för att vi ska uppfatta och agera på ett budskap?

I ett konstant mediebrus med annonsering i varje mobil, padda och dator har vi utvecklat en förmåga att “stänga av” uppmärksamheten. Vi ser endast det som tilltalar oss direkt och som verkligen når igenom bruset – konsumenter vill ha relevanta erbjudanden och innehåll. Relevanta utifrån vem de är, vad som är relevant och när de behöver det. Studier visar att individanpassad marknadsföring är positiv när den lyckas passa individens preferenser, vilket då innebär större sannolikhet att leda vidare till ett köp.

Så hur ska man stå ut bland all marknadsföring och lyckas vara relevant?

Bred marknadsföring blir kostsamt, därför är det viktigt att ringa in företagets primära kunder, eller så kallad – målgrupp. De är den grupp av konsumenter som är både lönsamma och där varumärket är väl positionerat. Genom att veta så mycket som möjligt om er målgrupp kan ni bättre anpassa kommunikationen mot dem, för att marknadsföringen ska bli så relevant som möjligt.

Vad är skillnaden mellan målgrupp och marknadssegment?

Marknadssegmentering är ett sätt att se på hela marknaden, vilket innebär att dela upp marknaden i mindre delar baserat på en mängd olika variabler (eller datapunkter). Data appliceras på alla konsumenter i marknaden för att gruppera dem så att alla i en grupp är väldigt lika. Med beskrivande variabler ur många olika perspektiv ges en målande bild som förklarar vilka konsumenterna i ett segment är och hur de kan nås på bästa sätt. Mosaic™ Livsstilar har använts i över 20 år för att göra detta – gruppera och beskriva konsumenterna. I Sverige finns det 14 Mosaic-segment som beskriver konsumenterna utifrån hundratals datapunkter, verifierad och kvalitetssäkrad data.

Målgrupp är det (eller de) segment som ett företag riktar sig mot som de definierat som viktigt ur ett kommunikationsperspektiv. Det kan vara en målgrupp som man vill befästa sin position i, men lika gärna vara en målgrupp som man vill ta marknadsandelar i. Troligtvis kommer budskapet skilja sig åt om man riktar sig mot en grupp som är välbekanta med varumärket kontra en målgrupp som är obekanta med varumärket. Marknadssegmentering används alltså för att identifiera relevanta målgrupper för företag så att de kan planera marknadsföringen utefter faktorer som tonalitet, budskap och kanal.

Många företag arbetar med kundanalyser och “personas” för att förstå sin position på marknaden, men detta är “jobb” som görs periodiskt, ofta med ett par års mellanrum. Man använder dessa analyser som grund för sin kommunikationsplan och marknadsföringsstrategier. Men i en snabbrörlig värld tror vi att det är viktigt att alltid ha örat mot rälsen för att veta när nästa tåg kommer och går. Det är även viktigt att ha koll på sin sajttrafik utifrån dessa analyser och personas. För om man har det kommer man bättre förstå vilken typ av kund som drivas av respektive kanal, kampanj och budskap.

Låt oss säga att ni har en idé om att er målgrupp är kvinnor mellan 20-30 som tycker om yoga. En kundanalys kan intyga att detta stämmer, och ni kan också få veta andra intressen i målgruppen, vad de tittar på för tv-kanaler, hur deras boende situation ser ut, om de har bil och i så fall vilken typ av bil osv. Baserat på denna information kan ni rikta kommunikation, välja mediekanaler och anpassa budskap. Om ni sedan utvärderar den trafik som drivs till er sajt baserat på samma data, samma personas och samma information så kommer ni att se inte bara vilka som responderar utan även om ni träffar i eller utanför er målgrupp.

Ta reda på vilken målgrupp ni bör rikta er mot, vad som karaktäriserar dem och se till att skapa relevans så att ni kan få fler kunder och växa. Strategic Audience Map låter er att göra just detta, genom Mosaic™ Livsstilar och er kund- & online-data.