+46-31-554545 [email protected]

Vad är marknadssegmentering?

Marknadssegmentering är en process som innebär att hela marknaden delas upp i mindre delar baserat på en mängd olika variabler och datapunkter. Alla konsumenter i marknaden grupperas till följd av detta så att alla i en grupp, eller ett segment, är väldigt lika varandra baserat på de variabler och data som segmenteringen är gjord på. Därför blir de inom de olika segmenten lika i sina demografiska, geografiska, beteendemässiga och psykografiska egenskaper. Genom att basera segmenteringen på många beskrivande variabler och datapunkter ges en målande bild av konsumenterna i ett segment så att företag verkligen kan få en förståelse för vem som är i de olika segmenten. Ett segment kan vara unga personer som bor i stora städer, har hög utbildning, tycker om att följa trender och tillbringar mycket tid online. Ett annat segment kan vara äldre pensionärer som bor på landsbygden och tycker om bilar och jakt. Ju fler variabler och datapunkter som används, desto mer beskrivande blir segmenteringen.

Det finns olika sätt att segmentera marknaden, men en av de mest använda är Mosaic™ Livsstilar. Mosaic™ har använts i över 20 år för att – gruppera och beskriva konsumenterna på marknaden utifrån hundratals datapunkter som uppdateras ofta.

Varför ska man använda markandssegmentering?

1. Fatta smarta och välgrundade strategiska beslut

Med hjälp av marknadssegmentering kan ni fatta smartare och mer välgrundade strategiska beslut. Till exempel visar Mosaic™ Livsstilar de 14 olika marknadssegment som tagits fram i Sverige. Genom att veta detaljerad information om de olika segment kan ni välja vilka segment som är era målgrupper. Genom att identifiera relevanta målgrupper och ha en målande bild av konsumenterna i målgruppen kan ni anpassa era strategiska val därefter.

2. Bli mer träffsäker i er kommunikation i alla kanaler

Genom att använda marknadssegmentering kan ni bli mer träffsäker och relevanta i er kommunikation i alla era kanaler eftersom ni kan planera marknadsföringen utefter faktorer som tonalitet och budskap. Varför är det viktigt att vara träffsäker och relevant i sin kommunikation? Idag lever vi i ett konstant mediebrus där vi varje dag möts av mellan 2 000 – 30 000 annonser. Detta har lett till att vi har utvecklat förmågan att stänga av uppmärksamheten och endast ta in det som tilltallar oss direkt – eller som är relevant för oss. Med anpassad marknadsföring efter segmentering kan man som företag då lyckas nå ut till kunden genom bruset.

3. Maximera potentialen bland befintliga kunder

Med en mer tydlig bild av vilka era befintliga kunder är och hur deras livssituation ser ut kan ni bli mer relevant till era befintliga kunder och genom det, bygga lojala, långsiktiga relationer med dem så att de blir så lönsamma som möjligt.

4. Hitta och fånga nya kunder

Utöver att maximera potentialen bland era befintliga kunder, är en av de viktigaste anledningarna till att använda marknadssegmentering att lyckas hitta och fånga in nya kunder så att företaget kan fortsätta växa. Genom att veta vilka era viktigaste nuvarande kunder är kan ni hitta så kallade “lookalikes”, alltså andra konsumenter vars livsstil är som era nuvarande kunders. Eftersom de som är kunder hos er redan tycker att ni har ett relevant erbjudanden för dem, är sannolikheten att de som liknar dessa kunder också kommer att göra det, och ni kommer att kunna nå ut till dem på ett effektivt sätt.

Strategic Audience Map kombinerar marknadssegmentering med er befintliga kunddata och sajttrafik så att ni kan bli allt mer effektiva och träffsäkra er i era strategiska val, samt kommunikation till både befintliga och nya kunder.