Brain Nordic & Agenda 2030

"Vi kanske inte kan göra allt, men vi kan alla göra något." Kopplat till Agenda 2030 har Brain Nordic tillsammans med Almis Framtidsgeneratorn identifierat några fokusområden.

Bildlänk

Läs mer på www.globalgoals.org

Vi har identifierat följande områden som delar av Agenda 2030 som vi redan fokuserar på eller som områden där vi kan förbättra oss. Dessa är en aktiv del av vårt dagliga arbete och våra långsiktiga strategier.

Bildlänk

Skydda de grundläggande friheterna

Vi anser att personlig integritet är en grundläggande rättighet för varje öppet och demokratiskt samhälle. Vi arbetar kontinuerligt för att skydda och förbättra den genom innovativ och medveten teknik.

Bildlänk

Öka andelen förnybar energi

Genom att vara ansvarsfulla inköpare kan vi påverka våra leverantörer och aktivt välja leverantörer som fokuserar på förnybara energikällor och blir klimatneutrala.

Bildlänk

Främja ekonomisk produktivitet

Vi vill göra våra samhällen mer produktiva genom innovation och förbättring av befintlig teknik. Vi vill utmana befintliga affärsmodeller och göra våra kunder mer produktiva genom den programvara vi tillhandahåller.

Bildlänk

Utbildning för ett hållbart globalt medborgarskap

Genom att utveckla teknik som skyddar individens integritet och genom att sprida kunskap och medvetenhet aktivt bidrar vi till att skapa en global kultur som är medveten om den grundläggande rätten till integritet.

Bildlänk

Delning av kunskap och innovation

Att dela är att bry sig och på Brain Nordic bryr vi oss om våra medmänniskor, kvinnor och barn. Vi gör detta genom att uppmuntra gemensamma lösningar som är skalbara och innovativa när det gäller resursfördelning, integritet och privatliv samt genom att bygga upp den globala kunskapen.

Bildlänk

Uppmuntra hållbara metoder

Vi tror på att föregå med gott exempel. Vi delar med oss av resurser i vår dagliga verksamhet och kommunicerar aktivt detta till våra partners och kunder. Vi delar kontorsutrymmen, bilpooler och prioriterar miljövänliga resor.

Bildlänk

Öka kompetensen för ekonomisk säkerhet

Utbildning är den verkliga sociala skiljelinjen. Genom att alltid främja vidareutbildning, ta emot praktikanter och uppmuntra våra anställda att utbilda sig kan vi öka kompetensen i samhället i stort och inom vår verksamhet.

1. Sträva efter att följa lagstiftningen om hållbarhet.

På en skala från 0 till 4 placerar vi oss på 3 och siktar på att nå 4 om högst tre år. Vi kommer att göra detta i två delar: 1: förstå lagstiftningen bättre och vilka krav som ställs. 2: Ha lagstiftningen i åtanke när vi utvecklar vår verksamhet och upphandlar externa resurser.

2. Kontrollera och kontrollera hållbarhetseffekter.

På detta område får vi en 1 av 0-4. Detta beror på att vi inte övervakar eller jämför effekterna av våra val, men alla val vi gör har ett starkt hållbarhetsfokus. Vi strävar efter att ligga på en 3:a inom detta område om tre år.

3. Investerar i den gemensamma

Här har vi identifierat vår nuvarande position som en 2 av 0-4. Detta beror på att den teknik som vi utvecklar strävar efter att hjälpa till med övergången till en mer integritetsmedveten framtid. Men det betyder inte att vi är nöjda. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra metoder för att fokusera ännu mer på detta och nå en 3:a om tre år.

4. Skapar nya hållbara värden

På detta område identifierar vi oss som en 4. Eftersom grunden för vår verksamhet bygger på hållbarhet och den teknik vi utvecklar syftar till att göra våra kunder mer produktiva, göra onlineupplevelsen mer integritetsskapande och detta är ett tydligt mål för oss framöver. På detta område strävar vi efter att bibehålla och till och med göra vår position här starkare.

5. Samarbeta strategiskt

På detta område anser vi oss vara en 2 eller till och med en 2+. Eftersom vi försöker dela attityder och hitta partners utanför vår verksamhet. Partners som Högskolan Borås där vi försöker påverka framtida utbildningar, partners som Almi som hjälper oss och andra att bli mer hållbara och genom att dela offentligt och samarbeta i nätverk stärker alla aspekter av samhället.

Verksamheter

Aktivitet: Deltagande i Högskolan i Borås projekt "Expertkompetens - avancerad utbildning för yrkesverksamma". Resultat: Påverka studenternas framtida utbildningar så att de bättre matchar våra behov och marknadens behov. Bidrar till: Mål 4:4 När: 2021 Q2 - 2022 Q2.

✅ KLART

Aktivitet: Använd leverantörer som minskar företagets koldioxidavtryck: använd telefonlösningar som inte kräver fysiska telefoner. Resultat: Behovet av fysiska elektroniska produkter försvinner. Bidrar till: Mål 12:6 När: 2022 Q2.

✅ KLART

Aktivitet: Remiss till IHM Business School för att utveckla ett nytt program för skolan. Resultat: Bidragit till programmets affärsaspekt och gett feedback på programmets olika delar. Bekräftade behovet av dataanalytiker på marknaden så att IHM Business School kan få sin kurs godkänd. Bidrar till: Mål 4:4 När: 2022 Q2.

✅ KLART

Hur ska vi göra det?

Bildlänk

Öka kompetensen för ekonomisk säkerhet

Vi tar emot praktikanter som befinner sig i ett tidigt skede av sin karriär, så att de bättre förstår vad arbetsmarknaden kommer att kräva av dem. Detta kommer förhoppningsvis att göra dem bättre rustade när de väl kommer in på marknaden.

Vi utbildar våra anställda för att de ska vara bättre rustade för den aktuella uppgiften, men också för den dag de går vidare till nästa jobb.

Vi tror att vi genom att uppmuntra till kunskap som bidrar till samhället som helhet och drar vårt strå till stacken.

Vi vill införa ett program som gör detta på ett strukturerat sätt som ger lika möjligheter för alla som söker jobb eller praktikplatser.

Bildlänk

Grundläggande friheter

Vi har byggt vår plattform på principen "Privacy by design". Vi har inga personuppgifter i klartext, om inte våra kunder uttryckligen begär det.

Vi utvecklar produkter med individens integritet i åtanke. När våra tjänster utvecklas frågar vi oss själva: Kan vi göra det bättre? Flytta gränserna. Hur har det gjorts tidigare? Har alla uppgifter som lagrats varit nödvändiga? Vi kan spara både resurser och exponering av information genom att tänka om och förnya oss.

Vi håller detta i fokus i alla våra strategier framöver. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi kan göra ännu mer.

Bildlänk

Främja ekonomisk produktivitet

Våra tjänster är utformade för att göra företag mer produktiva. Minska utrymmet mellan säljare och köpare av media. Öka effektiviteten och bli mindre beroende av externa resurser.

Genom automatisering och teknik gör vi våra kunder smartare, snabbare och mer framgångsrika. Vi tror att data, insikter och förståelse inte bara är till för de stora och redan framgångsrika företagen. Det är för alla, stora som små. Etablerade eller nystartade.

Detta är en del av vår affärsmodell och vårt erbjudande till marknaden. Vi kommer att få ett svart bälte i detta.

Bildlänk

Utbildning för ett hållbart globalt medborgarskap

Genom att visa vägen för vad som är möjligt och samtidigt hålla individens integritet i åtanke kan vi föregå med gott exempel. För ett intrång i en marknads eller ett lands integritet är ett intrång i det globala kollektivet.

Vi kommer att försöka dela med oss av ännu mer, bli en aktiv aktör på detta område och göra vårt bästa för att få andra att följa oss.

Bildlänk

Delning av kunskap och innovation

Vi strävar efter att skapa nya standarder för hur information lagras, delas och underhålls.

Ibland delar vi med oss av detaljerna, ibland av koncepten och ibland av riktningen. Vi är trots allt ett kommersiellt företag som verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vi vill göra mer utan att avslöja vår immateriella egendom. Det är en fin linje, men vi kommer att försöka följa den.

Bildlänk

Uppmuntra hållbara metoder

Vi delar resurser med andra. Våra kontorsutrymmen delas med andra. Vi har bilpooler i stället för tjänstebilar. Vi väljer tåg före flyg när det är möjligt. Medvetet.

Vi delar med oss av detta tankesätt offentligt i hopp om att andra ska följa oss. Men vi kan göra mer.

Bildlänk

Öka kompetensen för ekonomisk säkerhet

Vi har valt leverantörer som har ett gemensamt mål om 100 % förnybara energikällor. Vi kommer att fortsätta att göra detta.

Nästa steg är att kvantifiera vårt bidrag, hur långt vi har kommit och ställa de svåra frågorna till våra leverantörer.