Framgångsrika fall med SAM

SAM hjälpte Branäsgruppen att generera över 20x ROI

Se hur SAM hjälpte Branäsgruppen att generera över 20x ROI med en enda kampanj.

SAM - Den saknade pusselbiten för RoyalDesign.se

Hör vad Martin Magnusson, marknadschef på RoyalDesign.se, har att säga om deras implementering av Strategic Audience Map.

CPM vs. CTR - vad är priset för klick?

Vi undersökte effekten av displayannonsering på Google-sökningar. Finns det något samband mellan klick på Google Search och varumärkeskampanjer?

Målinriktade annonser på Google-sökningar

Målinriktad displayannonsering kan direkt påverka sökningarna på Google, och effekten är nästan omedelbar.

ID-FREE: Cookie-baserad vs. ID-fri målinriktning

Det är möjligt att ersätta traditionell cookie-baserad målinriktning med ID-fria målinriktningsalternativ utan att förlora kampanjprestanda.