Dataskyddsombud

Enligt GDPR måste företag som Brain ha ett dataskyddsombud (DPO). Vår DPO övervakar våra produkter och tjänster och ser till att de följer de europeiska och lokala bestämmelserna samt ser till att alla anställda har rätt utbildning och förståelse för hur vi hanterar data och användarinformation.

När nya funktioner och tjänster skapas är vårt dataskyddsombud involverat i utvecklingen redan från början för att utvärdera: vad är syftet med tjänsterna, vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen, hur kan vi minimera behandlingen och hur länge behöver vi lagra den information som är kopplad till tjänsterna.

Om du inte hittar den information du vill ha här på webbplatsen är du varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: [email protected]