Integritetspolicy

Uppdaterad: 2019-09-08

Vi på Brain (Digital Brain Nordic AB) har åtagit oss att skydda din integritet. Denna integritetspolicy gäller både våra webbplatser, våra tjänster och våra onlineapplikationer som ägs och kontrolleras av Brain. 

Vi är medlemmar i IAB Sverige, IAB är en intresseorganisation som arbetar med onlinemarknadsföring i Sverige. De är ett nätverk av högt kvalificerade personer som fokuserar på att skapa transparens och sprida kunskap i branschen. Läs mer här: www.iabsverige.se 

Denna sekretesspolicy gäller för hur vi hanterar data, både när det gäller hur vi behandlar och använder data. Den beskriver också dina valmöjligheter när det gäller användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Om du inte accepterar den användning som beskrivs i denna integritetspolicy bör du inte använda våra webbplatser, tjänster eller applikationer.

Vi uppdaterar denna policy regelbundet. Du hittar dessa uppdateringar här. Även om vi försöker hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i denna policy, uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad genom att läsa igenom denna policy då och då. Du kan alltid hitta den senaste versionen här.

Om du har några frågor till oss om denna sekretesspolicy eller om hur vi hanterar och underhåller dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Skicka oss ett e-postmeddelande på: [email protected] eller skicka ett brev till: Digital Brain Nordic AB, Kungsportsavenyen 21, 41136 Göteborg, Attn: DPO. 

1. Hjärnans eller våra kunders användning av tjänsten

a) Abonnemangstjänster

Vår tjänst gör det möjligt för det företag som använder den (våra kunder eller vi själva) att analysera konsumenter baserat på geografisk information, cookie-information och webbläsarinformation. 

Tjänsten gör det också möjligt för företag att rikta marknadsföring, kommersiellt innehåll eller redaktionellt innehåll till sina kunder i egna kanaler (egna domäner, nyhetsbrev, mobilmeddelanden, direktmarknadsföring etc.) eller i köpta kanaler (digital marknadsföring, tryckt marknadsföring, sökningar, sociala medier etc.).

Vi tillhandahåller denna tjänst till våra kunder så att de bättre kan förstå sina kunder, deras behov och önskemål, öka försäljningen och hitta nya kunder baserat på insikter om sina befintliga kunder. Vi använder tjänsterna på liknande sätt för att uppfylla våra affärsbehov.

b) Användning av Brain

Vi använder tjänsterna för att skapa målgrupper som kan användas för att rikta innehållet Online. Vi använder också våra tjänster för att skapa konsumentanalyser för våra kunder. Den information som vi skapar och använder i marknadsföringssyfte tillhör oss och används på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. 

c) Användning av våra kunder

Våra kunder använder våra tjänster för att skapa konsumentanalyser, analysera webbplatstrafik och rikta in sig på olika typer av kommersiellt innehåll. Brain kontrollerar inte vilken information våra kunder väljer att skicka till våra tjänster eller hur resultaten av våra tjänster används av våra kunder. Denna information tillhör våra kunder och används, delas och skyddas i enlighet med deras integritetspolicyer, och denna användning ligger utanför denna integritetspolicy.

Vi behandlar våra kunders uppgifter i enlighet med deras instruktioner till oss och i enlighet med det serviceavtal som vi har med dem. Vi lagrar informationen på våra tjänsteleverantörers servrar, men vi kontrollerar inte våra kunders insamling eller hantering av uppgifter. Våra avtal med våra kunder hindrar oss från att använda denna information för andra ändamål än att leverera våra tjänster, i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi arbetar kontinuerligt med dataminimering, för att endast inneha den information som är nödvändig för att leverera våra tjänster. Vi behåller endast personligt identifierbar information (PII) i de fall det krävs för att leverera våra tjänster till våra kunder, eller om våra kunder uttryckligen ber oss att lagra information i klartext. I alla andra fall arbetar vi med olika lager av pseudonymisering (envägskryptering av information) och anonymisering (information som inte kan kopplas till en person).

Vi har ingen direkt relation till de personer som tillhandahåller sina PII till våra kunder. Vi erkänner dock din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Våra kunder kontrollerar informationen och därmed är det de som är ansvariga för att korrigera, radera eller uppdatera information som de har samlat in, analyserat eller bearbetat genom våra tjänster. Om vi uppmanas att radera uppgifter kommer vi att svara i tid och i enlighet med gällande lagkrav. Det kan hända att vi samarbetar med våra kunder för att informera deras kunder om behandling, insamling och användning av uppgifter. Våra avtal med våra kunder hindrar dem från att använda tjänsten för att samla in, lagra eller behandla känslig information. Vi är inte ansvariga för våra kunders användning av den information som skapas av eller genom de tjänster vi tillhandahåller. Om du vill kontrollera, ge eller återkalla samtycke till databehandling ber vi dig kontakta den kund som behandlingen gäller. I vissa fall kan vi överföra information till företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Överföring till tredje part omfattas av de tjänsteavtal som vi har med våra kunder.

d) "Känslig information"

Detta är information som betalningsinformation, personlig bankinformation, adressinformation, personliga identifikationsnummer, körkortsnummer, passnummer eller annan information som identifierar en person, liksom etnisk information, hälsouppgifter, religiösa åsikter, anställningsuppgifter, finans- eller hälsouppgifter.

2. Information som vi samlar in

a) När du besöker en webbplats

Du kan besöka en webbplats som använder våra tjänster utan att lämna någon personlig information om dig själv. Vi kan begära information om dig när du besöker en domän eller registrerar dig för en tjänst, och denna information om dig, i kombination med webbläsardata, app-data eller geografisk information kan samlas in och behandlas i det fallet. 

Genom våra tjänster till våra kunder kommer vi att samla in olika uppgifter, t.ex. men inte begränsat till: webbläsardata och inställningar (språk, webbläsarversion, webbläsartyp, referenshuvud, siddata), enhetsinformation (pixelförhållande, mobildetektering), webbläsartillägg (blockerade tredjepartscookies, användaragent, version, lokal lagring), prestandainformation (laddningstid, insamlingstid, pixelladdningstid, domänuppsökningstid, anslutningstid) samt andra anpassade datapunkter på begäran av våra kunder.

b) "Personlig identifierbar information - PII".

Detta är information som du frivilligt lämnar till oss eller någon av våra kunder och som identifierar dig som person, inklusive kontaktinformation, t.ex. namn, e-post, företag, företagsadress, hemadress, telefonnummer eller annan information om dig eller det företag du arbetar för.

PII kan också vara information om transaktioner, både gratis och betalda, som du aktiverar via en domän eller tjänst, och information som kan vara tillgänglig om dig via tjänster som Facebook, Linkedin, Twitter eller Google, eller offentlig information om dig som kan erhållas via tredjepartsleverantörer. 

PII kan också vara geografisk information och betalningsinformation som kan identifiera dig som individ. Geografisk information är information som kan kopplas till din dator och dina besök på domäner eller tjänster, t.ex. din IP-adress, geografiska position, webbläsartyp, webbadress, tidsstämplar och sidor som har besökts. Betalningsinformation kan omfatta information om betalningsmetod, kreditkortsnummer och inköpsinformation. Utöver detta samlar vi inte in, lagrar eller behandlar någon information om dig.

c) Loggfiler

När du använder domäner eller tjänster där våra system är integrerade samlar vi automatiskt in information om din dators maskinvara och programvara. Denna information kan omfatta IP-adress, webbläsartyp, domännamn, internetleverantör, vilka filer du har sett på domänen (HTML-sidor, bilder osv.), operativsystem, klickdata, tidsstämplar och hänvisande webbsidor. Denna information används av Brain för att tillhandahålla våra tjänster, upprätthålla tjänsternas kvalitet och leverera statistik om användningen av våra eller våra kunders webbplatser och domäner. För dessa ändamål länkar vi automatiskt till PII-information, om du eller våra kunder har lämnat sådan information.

d) Information som vi samlar in via tredje part

Vi kan samla in information om dig från tredjepartskällor, inklusive partners som vi tillhandahåller tjänster med eller gör marknadsföringsinsatser med, och genom offentliga datakällor, t.ex. webbplatser i sociala medier.

e) Information om minderåriga

Vår webbplats och våra tjänster är inte utformade för barn under 18 år, och vi samlar inte medvetet in uppgifter om personer som vi vet är under 18 år. Om du tror att vi kan ha samlat in uppgifter om en minderårig, vänligen kontakta oss: [email protected]

3. Hur använder vi den information vi samlar in?

a) Tillämpning av vår sekretesspolicy

Vi använder endast den information vi samlar in i enlighet med sekretesspolicyn. Kunder som använder våra tjänster är enligt våra användarvillkor skyldiga att också följa denna integritetspolicy.

Vi säljer inte din personliga information 

Vi säljer aldrig personlig information (PII) till tredje part. 

Användning av personlig information

Förutom den användning som anges i andra delar av denna sekretesspolicy kan vi använda din personliga information för att: 

 • Förbättra din upplevelse på nätet genom att anpassa webbplatser och applikationer;

 • Skicka information till dig med innehåll som vi tror kan vara relevant för dig, via post, e-post eller andra marknadsföringssätt.

 • Marknadsföra våra tjänster och dela marknadsföring och information i enlighet med dina önskemål;

 • Förse andra företag med statistisk information om dig, men endast i former som inte gör det möjligt att identifiera dig som individ;

 • Skicka information till dig om ändringar av våra användarvillkor, integritetspolicy, cookiepolicy eller andra juridiska dokument;

 • För att uppfylla rättsliga krav från statliga myndigheter, lokala eller nationella, eller andra parter som har rätt att ställa sådana krav.

  Vi kan komma att kontakta dig på uppdrag av tredje part, men i så fall kommer vi inte att överföra personuppgifter till den tredje parten.

  Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänsten som helhet och förhindra eller hindra säkerhets- och tekniska problem.

 • Att svara på dina och andras frågor och problem.

 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt serviceavtal.

b) Juridiska grunder för behandling av personuppgifter (besökare och kunder inom EU)

Om du är en besökare eller kund inom EU:s ekonomiska område är Digital Brain Nordic personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar direkt till oss som juridisk person. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud här: [email protected]. 

Vår rättsliga grund för att samla in, behandla och använda ovan nämnda personuppgifter beror på vilka personuppgifter och i vilket sammanhang vi samlar in dem.

Men normalt sett samlar vi bara in och behandlar information när vi har ditt samtycke till det, när vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla en avtalsenlig skyldighet gentemot dig eller när behandlingen ligger i vårt legitima intresse och inte kränker din personliga integritet, dina rättigheter i fråga om personuppgifter, dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi ha skyldigheter att samla in information om dig.

Om vi ber om personlig information enligt rättsliga krav eller för att uppfylla ett avtal med dig, kommer vi att göra det genom att tydligt förklara vilken information som är obligatorisk och vilken som inte är det, samt konsekvenserna av att inte lämna informationen. Om vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig på grund av ett legitimt intresse, eller ett legitimt intresse för tredje part, kommer vi att klargöra detta för dig.

I de fall då vi levererar våra tjänster till våra kunder och behandlar personuppgifter för våra kunders räkning agerar Brain som personuppgiftsbiträde för våra kunder. I dessa fall är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga och därmed också ansvariga för att fastställa rättslig grund för de ändamål för vilka de använder våra tjänster. Vi levererar alltid våra tjänster till våra kunder enligt ett avtal om databehandling. 

c) Användning av geografisk information

Vi använder geografisk information för att hantera och förbättra våra domäner och applikationer och för att förbättra våra tjänster. Vi kan använda geografisk information ensam eller i kombination med personlig information för att ge en personlig upplevelse av våra domäner och tjänster.

d) Kundrecensioner och kommentarer

Vi kan publicera kundomdömen och kommentarer i våra digitala kanaler och marknadsföringsmaterial (webbplats, applikationer, sociala medier, försäljningsdokument etc.) som kan innehålla personuppgifter. Vi inhämtar samtycke för detta före publicering.

e) Användning av betalningsinformation

Om du delar dina betalningsuppgifter med oss (bankkonto, kreditkortsnummer etc.) kommer vi endast att använda dem för att undersöka din ekonomiska situation och debitera dig för våra tjänster. Vi låter tredjepartstjänster hantera dessa betalningar. Denna tjänsteleverantör får inte lagra dina uppgifter för andra ändamål än att hantera dina betalningar för vår räkning.

f) Säkerhet

Vi tillämpar en mängd olika säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst eller behandling. Vi säkerställer skyddet genom att lagra informationen på servrar i skyddade miljöer, skyddade från obehörig åtkomst. All personlig information skyddas genom lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder.

g) Sociala medier och tredjepartsleverantörer

Våra domäner och applikationer kan använda applikationer och sociala medietjänster som körs på våra domäner och i våra applikationer. Dessa tjänster och funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker och kan ställa in en cookie för att funktionerna ska fungera korrekt. Dessa tjänster och funktioner hanteras av en tredje part och denna sekretesspolicy gäller inte för dessa tjänster och funktioner. Dina interaktioner med dessa tjänster och funktioner sker enligt respektive leverantörs integritetspolicy.

h) Externa webbplatser

Vi kan länka till externa webbplatser. Vi har ingen kontroll över och är inte heller ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Bara för att vi länkar till dem betyder det inte att vi stöder, marknadsför eller godkänner innehållet på dessa webbplatser, vad deras ägare kommunicerar eller hur de fungerar.

i) Lagring av personuppgifter

Hur länge vi lagrar den information vi samlar in om dig beror på vilken typ av information det rör sig om. Vi raderar, anonymiserar och om det inte är möjligt, lagrar vi din information på ett säkert sätt och blockerar användningen av den tills den kan raderas.

Vi lagrar dina personuppgifter som du har delat med oss så länge som det finns ett legitimt intresse av att göra det. Vi sparar till exempel dina kontaktuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna kommunicera med dig om våra tjänster. Eller för att upprätthålla rättsliga krav, hantera meningsskiljaktigheter eller upprätthålla våra avtal med dig.

När det inte längre finns något affärsbehov eller legitimt intresse av att lagra dina personuppgifter kommer vi att radera, anonymisera och om det inte är möjligt, lagra dina uppgifter på ett säkert sätt och blockera användningen av dem tills de kan raderas. Vi kan radera informationen innan dess om du begär det.

4. Hur delar vi med oss av den information vi samlar in?

a) Tjänsteleverantörer

Vi använder externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till våra besökare och kunder. Vi kan behöva dela information med dem för att de ska kunna förse dig med information, produkter och tjänster.

Följande tredje parter kan vara involverade i tillhandahållandet av våra tjänster till våra kunder: Amazon AWS, Sentry, Github, Heroku, InsightOne Nordic.

b) Brain Partners

Vi kan dela uppgifterna och informationen med våra partners som kan kontakta dig på begäran av dig. Detta kan vara en tjänst eller tilläggsprodukter som du begär. Vi kan också dela information med partners i följande syften: analys, support, databerikning eller marknadsföring. Dessa partners får inte dela din personliga information för andra ändamål än de som anges.

c) Företagsevenemang

Om vi, eller de tillgångar vi kontrollerar, skulle köpas av ett annat företag genom fusion, förvärv, konkurs eller liknande, kommer det företaget att få tillgång till all information som vi samlat in via våra domäner och tjänster. I så fall kommer du att informeras om detta, via e-post eller ett tydligt meddelande i vår tjänst eller på vår webbplats. Vi kommer då att meddela ägarbytet av dina personuppgifter som vi samlat in och det alternativ du har på grund av denna händelse.

d) Krav på utbyte av information

Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja din personliga information om det krävs enligt lag eller om vi rimligen anser att användning eller avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller följa en lag, domstolsorder eller juridisk process. 

5. Internationell överföring av information

a) Internationell överföring av information inom Brain eller våra dotterbolag

Vår verksamhet är idag baserad i Sverige och vi lagrar all information inom EU, närmare bestämt hos Amazon Web Services på Irland. Vi tillåter tillgång till information från länder utanför EU för att upprätthålla vår verksamhet och våra tjänster för de ändamål som definieras i denna integritetspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller oavsett om vi överför din information till andra länder eller inte. Vi tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

6. Kakor och liknande tekniker

a) Cookies

Brain och våra partners använder cookies och liknande tekniker för att analysera och administrera våra domäner och tjänster. Vi spårar användarbeteende genom cookies på våra domäner och genom våra tjänster till våra kunder, samt i syfte att berika cookies med information från tredje part. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa mer på vår Cookie Policy-sida.

b) Geografisk information som används av våra kunder och besökare.

Våra kunder kan använda verktyg och tjänster som vi tillhandahåller, liksom verktyg och tjänster från tredje part, för att samla in geografisk information när du besöker deras domäner. Vi kontrollerar inte hur de använder denna information.

c) Spårningsteknik från tredje part

Det finns spårningstekniker som tillhandahålls av tredje part för att komma ihåg inställningar, preferenser och användning, t.ex. Adobe Flash Player, men dessa använder inte nödvändigtvis cookies utan andra tekniker i stället. Dessa tekniker kan också användas för att spåra dig på nätet.

Tredje parts spårning av ditt beteende på nätet omfattas inte av denna sekretesspolicy.

d) Marknadsföring

Vi samarbetar med annonsnätverk och annonsplattformar från tredje part som använder cookies och berikade data för att rikta reklam till våra kunder och besökare eller via andra webbplatser. Denna inriktning av reklam baseras på intressen eller geografisk information, om du inte vill att information om dig ska användas för dessa ändamål kan du "välja bort" detta, dvs. välja att vi inte ska använda de cookies vi placerade i din webbläsare för marknadsföringsändamål. Observera att detta inte innebär att du inte kommer att se några annonser, det innebär bara att de inte kommer att vara skräddarsydda för dig.

e) Hur kan du få tillgång till och hantera dina personuppgifter?

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Du kan begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter.

 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen eller begära tillgång till dina personuppgifter.

 • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke ändrar det inte lagligheten av den behandling som gjorts innan du drog tillbaka ditt samtycke. Det påverkar inte heller någon behandling som sker med annan rättslig grund än samtycke.

 • Du har rätt att ifrågasätta den behandling av personuppgifter som vi gör, i så fall bör du kontakta dataskyddsmyndigheterna i det land där du är bosatt.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post: [email protected] eller via post: Digital Brain Nordic AB, Kungsportsavenyen 21 c/o Convendum, 41136 Göteborg, Sverige, Att: DPO. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid och i enlighet med den vid tidpunkten gällande lagstiftningen.

Kontakt:

Dataskyddsombud

Martin Bergqvist - [email protected]

Digital Brain Nordic AB

Kungsportsaveneyen 21, 41136 Göteborg Sverige