+46-31-554545 [email protected]

INSIGHTS

Insikter Skapar Tillväxt

 

Om Insikter skapar Tillväxt, varför jobbar inte alla med detta?

Kortfattat så har det varit lite komplicerat att jobba med data. Tills nu. Vårt fokus har varit på att göra data tillgängligt, kostnadseffektivt och agerbart. Genom ny teknik skapar vi nya möjligheter, genom att kombinera snabba online data med lite långsammare marknadsdata kan vi leverera en tjänst som sätter kunskapen i dina händer.  

3 sätt att komma igång med SAM

Gör en GDPR-säker kundanalys

En bra punkt att utgå från är att göra en övergripande kundanalys. Utgå från postnummer för att slippa blanda in GDPR i leken. Ta fram en XSLX-fil över dina kunder med ett postnummer per kund ett postnummer per rad. Ladda upp filen i SAM och på ett par ögonblick har du en grundläggande analys av din kundstock.

Börja analysera dina besökare

Ladda ner ett script och lägg på din sajt, med det här scriptet kommer du att kunna jämföra dina kunder med dina besökare, se vilka konsumentgrupper som attraheras av dina erbjudanden och därmed förstå vilka som konverterar till kund. Men kanske ändå viktigare: vilka som INTE blir kund!

Agera på dina Insikter

När du har en bild av dina kunder, en bild av dina besökare och kan sätta dem i ett marknadsperspektiv, då har du möjlighet att agera. Styr din marknadsföring, personalisera dina digitala kanaler eller berika ditt CRM med samma dataset i alla led och i alla aktiviteter. Börja optimera, serva dina kunder och öka din tillväxt.

Mosaic Livsstilar

Mosaic™ är ett registrerat varumärke som i Norden marknadsförs av InsightOne Nordic AB

Mosaic™ ger möjlighet, på ett sätt era interna data inte kan ge, att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras behov och drivkrafter. Läs mer om Mosaic™ här på InsightOnes hemsida.

Mosaic™ beskriver intressen, attityder, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituationer, boendeformer, utbildningsnivåer och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Genom Strategic Audience Map kan du applicera Mosaic™ på dina besökare och kunder, enkelt och smidigt. Med digitala verktyg som tillgängliggör och visualiserar Data lägger du grunden för att bli Insiktsdriven, på riktigt.

Funktioner och Användning

1. Vem är kunden

Om du aldrig arbetat med livsstilsdata och socio-ekonomisk data så är SAM den perfekta ingången. Skapa en bild av din marknadsposition genom en enkel filuppladdning som inte berörs av GDPR. Utgå från dina kunders postnummer för att få en övergripande bild av dina kunder kontra din marknad.

2. Analysera din webbtrafik

Applicera samma marknadsdata på dina besökare till din webbsajt, det gör dem jämförbara med dina kunder och du kan se kunden bakom klicket! Se vilka segment som konverterar från besökare till kund. Enkelt att genomföra med ett lätt script på sajten. Nu har du tagit ett viktigt steg mot att aktivera dina insikter.

3. Marknadsför dig mot rätt målgrupp

Nu vet du vilka marknadssegment som är mest relevanta för ditt varumärke och erbjudande. Du kan se potentialen på marknaden och du kan styra din marknadsföring mot exakt rätt kundgrupp. Detta gör att du kan omsätta dina insikter i konkreta aktiviteter och börja tjäna pengar på insikterna du skapat.

BÖRJA DIN TILLVÄXTRESA