+46-31-554545 [email protected]

Strategic Audience Map

Insikter Skapar Tillväxt

 

Att bli smartare, förstå sina kunder bättre och att kunna förstå hela kundresan från prospekt till kund, gör det någon skillnad för företag?

Företag som är Insiktsdrivna har en bättre tillväxt än de som inte är det, så enkelt är det. För att bli insiktsdriven behöver man data, kontext och kunskap. Kundanalyser, marknadsanalyser, marknadssegmenteringar och målgrupper är platsen de flesta bolagen börjar för att bli insiktsdrivna. Insiktsdrivna företag har en årlig tillväxt på 30% och presterar 8x bättre än det globala snittet.

BOKA DEMO

 

4 sätt att börja bygga Insikter

Utgå från Kundnära Data

Dina kunder är din viktigaste tillgång, de visar var ditt varumärke befinner sig och vilka marknadssegment du är starkast i. Detta i kombination med din 1:a parts data är en konkurrens-fördel om du hanterar den rätt.
Läs mer >>

Gör Data Tillgängligt

Om du vill skapa ett ”data mindset” i ditt företag så ska inte data vara till för ett fåtal personer, det ska vara del av det dagliga arbetet. Gör data lätt-förståeligt, tillgängligt och agerbart.
Läs mer >>

Sätt era Data i en Kontext

Hur ska du passa in pusselbitarna om de inte är från samma pussel? Sätt era kunder i ett marknadskontext, er trafik i förhållande till era kunder och styr er prospektering utifrån ett homogent dataset och enhetlig kundbild. Läs mer >>

Använd Agerbara Data

Se till att de data du utgår från är agerbara och användbara i din prospektering, rikta dig mot rätt målgrupp. Dina Insikter skall generera intäkter och kunder till din verksamhet! Läs mer >>

"SAM låter oss identifiera relevanta marknadssegment, segment som vi inte hade identifierat annars.

– Andrea Hertli, Head of Marketing – Fello

"Strategic Audience Map har gjort det lättare för oss att bli mer datadrivna och etablera en kultur där vi utgår från vår kunddata och 1:a partsdata, i all vår marknadsföring"

– Lina Winqvist, Marknadschef – Gjensidige Försäkring

SAM INSIGHTS

Förenkla dina kundanalyser, förstå dina besökare och kunder, hitta fler och anpassa dina digitala kanaler för potentiella kunder.  Följ upp din marknadsföring genom etablerade konsumentklassificeringar med full marknadsräckvidd. SAM Insights hjälper dig analysera, prospektera och följa upp din marknadsföring, så att du har bättre förståelse för din affär.

SAM AGENCY

Verktyg för mediabyråer, marknadsförare och mediaanalytiker som jobbar med flera olika klienter. Förenkla din vardag, spara tid och skaffa fler kunder genom träffsäkra personas och konsumentanalyser. Med SAM Agency är du experten som kan påvisa din expertis med konkreta data, vilket bygger förtroende som leder till fler affärer och bättre kundmöten. 

BRAIN.MEDIA

En komplett produktsvit för publicister som vill addera data till sitt annonserbjudande. Genom att analysera konsumenterna, addera data på både anonyma och inloggade besökare, kan du öka relevansen för annonsörerna, matcha deras kunder mot dina läsare och höja CPM-nivåerna. 

Produktinformation: brainnordic.com

Mosaic Livsstilar

Mosaic™ data levereras av InsightOne Nordic,
Mosaic™ är ett registrerat varumärke som i Norden marknadsförs av InsightOne Nordic AB.

Mosaic™ ger möjlighet, på ett sätt era interna data inte kan ge, att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras behov och drivkrafter. Läs mer om Mosaic™ här på InsightOnes hemsida.

Mosaic™ beskriver intressen, attityder, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituationer, boendeformer, utbildningsnivåer och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Genom Strategic Audience Map kan du applicera Mosaic™ Livsstilar på dina besökare och kunder, och skapa både offline och online personas enkelt och smidigt. Med digitala verktyg som tillgängliggör och visualiserar Data lägger du grunden för att bli Insiktsdriven, på riktigt.

Vad är Strategic Audience Map?

Strategic Audience Map (SAM)har skapats för att fler företag ska kunna bli datadrivna, förstå sin marknadsföring och vad den skapar för affärer, göra det enkelt att jobba med "Big Data" och kunna omsätta den i Insikter och Action = Kundförståelse och Affärsdrivande...

Hur kan en kundanalys hjälpa din tillväxt?

Det viktigaste en kundanalys kan göra för dig är att skapa ett nytt perspektiv på dina kunder. Precis som de flesta andra så blir man lätt hemmablind och särskilt när man jobbar med en specifik produkt, tjänst eller service. Man tänker på...

Vem är det som gömmer sig bakom klicket?

Dagens Marknadsförare: Utmaningar & Lösningar Den digitala utvecklingen har gjort att nästintill allt inom marknadsföring digitaliseras och görs mätbart. Detta innebär stora förändringar i hur marknadsförare arbetar med uppföljning, men har även lett till ökad...

BÖRJA DIN TILLVÄXTRESA