+46-31-554545 [email protected]

Strategic Audience Map

Insikter Skapar Tillväxt

 

Att bli smartare, förstå sina kunder bättre och att kunna förstå hela kundresan från prospekt till kund, gör det någon skillnad för företag?

Företag som är insiktsdrivna har en bättre tillväxt än de som inte är det, så enkelt är det. För att bli insiktsdriven behöver man data, kontext och kunskap. Kundanalyser, marknadsanalyser, marknadssegmenteringar och målgrupper är platsen de flesta bolagen börjar för att bli insiktsdrivna. Insiktsdrivna företag har en årlig tillväxt på 30% och presterar 8x bättre än det globala snittet.

BOKA DEMO

 

INSIGHTS

Förenkla dina kundanalyser, förstå dina besökare och kunder, hitta fler och anpassa dina digitala kanaler för potentiella kunder.  Följ upp din marknadsföring genom etablerade konsumentklassificeringar med full marknadsräckvidd. SAM hjälper dig analysera, prospektera och följa upp din marknadsföring, så att du har bättre förståelse för din affär.

ACTION

När du byggt upp dina insikter, förstår vem kunden är, vilka dina riktigt bra kunder är och kan beskriva dem även utifrån vilka de är när de inte är kund hos dig – då vill du skapa aktiviteter för att driva din tillväxt. Med SAM kan du enkelt går från insikter till action, skapa aktiviteter utifrån dina egna 1:a parts data så att du får fler kunder och fler köp.

DATA

Att jobba med data handlar om att lära sig, när du får ny kunskap ställer du nya frågor. Vi vill växa med din verksamhet och leverera det du behöver när du behöver det. Genom SAM kan du beställa data som levereras in i dina egna system och miljöer, så att du kan optimera din kommunikation och lojalitetsaktiviteter.

"SAM låter oss identifiera relevanta marknadssegment, segment som vi inte hade identifierat annars.

– Andrea Hertli, Head of Marketing – Fello

"Strategic Audience Map har gjort det lättare för oss att bli mer datadrivna och etablera en kultur där vi utgår från vår kunddata och 1:a partsdata, i all vår marknadsföring"

– Lina Winqvist, Marknadschef – Gjensidige Försäkring

4 sätt att börja bygga insikter

Utgå från kundnära data

Dina kunder är din viktigaste tillgång, de visar var ditt varumärke befinner sig och vilka marknadssegment du är starkast i. Detta i kombination med din 1:a parts data är en konkurrens-fördel om du hanterar den rätt.
Läs mer >>

Gör data tillgängligt

Om du vill skapa ett ”data mindset” i ditt företag så ska inte data vara till för ett fåtal personer, det ska vara del av det dagliga arbetet. Gör data lätt-förståeligt, tillgängligt och agerbart.
Läs mer >>

Sätt er data i en kontext

Hur ska du passa in pusselbitarna om de inte är från samma pussel? Sätt era kunder i ett marknadskontext, er trafik i förhållande till era kunder och styr er prospektering utifrån ett homogent dataset och enhetlig kundbild. Läs mer >>

Använd agerbar data

Se till att de data du utgår från är agerbar och användbar i din prospektering, rikta dig mot rätt målgrupp. Dina insikter skall generera intäkter och kunder till din verksamhet! Läs mer >>

Mosaic Livsstilar

Mosaic™ data levereras av InsightOne Nordic,
Mosaic™ är ett registrerat varumärke som i Norden marknadsförs av InsightOne Nordic AB.

Mosaic™ ger möjlighet, på ett sätt era interna data inte kan ge, att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras behov och drivkrafter. Läs mer om Mosaic™ här på InsightOnes hemsida.

Mosaic™ beskriver intressen, attityder, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituationer, boendeformer, utbildningsnivåer och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Genom Strategic Audience Map kan du applicera Mosaic™ Livsstilar på dina besökare och kunder, och skapa både offline och online personas enkelt och smidigt. Med digitala verktyg som tillgängliggör och visualiserar Data lägger du grunden för att bli insiktsdriven, på riktigt.

Försäkra företagets tillväxt 

Efter den här våren och sommaren är det många som undrar hur världen kommer att se ut i framtiden, inte minst alla företag som kämpar. En sak är emellertid säker; framtiden är oförutsägbar och det går inte att kontrollera omvärlden.   Så hur bör man gå till väga för...

Varför är det viktigt att ha data inom företaget?

Bygg insikter ”in-house” och bli en bättre beställare av er byrå Marknadsföring är ett komplext och brett område så det är fullt förståeligt att många företag vänder sig till experter som reklambyråer, digitala byråer, konsulter och mediebyråer för att sjösätta sin...

Rätt budskap till rätt person – genom marknadssegmentering

Effektiv marknadsföring innebär att man riktar sig mot de konsumenter som är mest sannolika att bli kund, med rätt budskap och helst med rätt timing. Som marknadsförare behöver man därför förstå vilka som faktiskt är sannolika att attraheras av ert varumärke och...

BÖRJA DIN TILLVÄXTRESA