Datadriven marknadsföring: Skräddarsy marknadsföringsstrategier för olika kulturer

Datadriven Marknadsföring Magi: Skräddarsy marknadsföring strategier för olika kulturer

Världen blir allt mindre, men det betyder inte att alla är likadana. Olika kulturer har olika värderingar, övertygelser och sätt att kommunicera, vilket innebär att marknadsföringsstrategier måste skräddarsys för varje specifik målgrupp. Det är här lokalisering och globalisering av marknadsföring kommer in i bilden. Båda har sina fördelar och nackdelar när det gäller att nå målgruppen. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera skillnaden mellan lokalisering och globalisering och hur man använder datadriven marknadsföring för att skräddarsy marknadsföringsstrategier för olika kulturer.

Förstå lokalisering kontra globalisering

En hand som håller i en jordglob för att representera globalisering. Bakgrunden representerar lokalisering.  Genom att arbeta med datadriven marknadsföring identifierar vi lokala marknader.

Lokalisering är i första hand processen att anpassa innehåll och marknadsföringsbudskap till en viss region, ett visst språk eller en viss kultur. Det innebär att man översätter och gör nödvändiga anpassningar för att passa den lokala publiken. Å andra sidan är globalisering processen att skapa ett enhetligt budskap för alla marknader, utan hänsyn till kulturella variationer och språkinställningar. Det innebär att allt innehåll kommer att vara enhetligt på alla platser.

Fördelar och nackdelar

Lokaliseringsmarknadsföring eller lokal marknadsföring gör det möjligt för företag att anpassa sitt marknadsföringsinnehåll för att dela det med sina globala kunder. Varumärken kan dra nytta av lokala data, kundrecensioner och insikter från webbplatsanalyser för att bättre förstå lokala konsumentbeteenden och åsikter. Lokaliseringsmarknadsföring hjälper företag att skapa en koppling till den lokala publiken, tala det lokala språket och använda igenkännbara kulturella symboler.

Globaliserad marknadsföring har också sina för- och nackdelar. En av de stora fördelarna är att marknadsföringsbudskapen kan nå en bredare publik, vilket gör att man slipper lokalisera dem. Det finns inget behov av att skapa separata marknadsföringskampanjer för olika regioner, språk eller kulturer. Det sparar tid, pengar och resurser. Ett av problemen med globaliserad marknadsföring är dock avsaknaden av en personlig touch som kan få annonsen att gå hem hos den lokala publiken.

Hur man anpassar marknadsföringsbudskap för olika kulturer

För att anpassa marknadsföringsbudskap till olika kulturer bör företag dra nytta av webbplatsanalys för att samla in data om sin målgrupp. Genom att analysera marknadsföringskampanjer kan företag förstå olika gruppers val, behov och önskemål, vilket gör det möjligt för dem att utveckla riktat innehåll som resonerar med publiken. Företag kan använda verktyg som demografi, buyer personas och psykografi för att segmentera sina kunder baserat på deras kultur, åldersgrupp, kön och intressen.

Det finns många olika metoder för hur man segmenterar kunder. Ett alternativ är att arbeta i SAM med Mosaic Livsstilar som segmenteringsmodell. Mosaic ger möjlighet att se individen bortom kundetiketten och förstå deras olika behov och drivkrafter. Denna segmenteringsmetod beskriver deras hobbyer, principer, konsumtionsförmåga och beteenden, ekonomiska status, familjeförhållanden, boendeförhållanden, utbildningsnivå och föredragna kanaler inom både den etablerade kundgruppen och den bredare marknaden.

Läs mer om SAM och Mosaic Lifestyles här.

Sammanfattningsvis handlar tolkningen av globalisering kontra lokalisering om att skräddarsy reklamkampanjer för att få kontakt med olika kunder som kommer att uppfattas som vänliga, personliga och till och med relaterbara. Datadriven marknadsföring hjälper företag att identifiera konsumenternas preferenser, inköpsvanor och preferenser baserat på olika kulturer, regioner och områden. En väl utformad och genomförd datadriven kampanj kan ge precis rätt information vid rätt tidpunkt och via rätt kanal, med lämpliga anpassningar för olika kulturer och språk. Med heltäckande datadriven analys och heltäckande lokaliserings- och globaliseringsstrategier inom marknadsföring kan företag skapa långvariga kontakter med sina målgrupper, optimerade kampanjresultat och en god avkastning på investeringen.

Det är viktigt att hitta en balans mellan lokalisering och globalisering för att företagen ska kunna utveckla rätt handlingsplan som återspeglar de underliggande värderingarna, övertygelserna och livsstilarna i varje kultur och kund. I en värld där potentiella kunder och kunder blir alltmer mångskiftande och dynamiska erbjuder lokalisering och globalisering av marknadsföring ett utmärkt tillfälle för företag att förbättra kommunikationen och skapa en stark koppling till sina globala målgrupper.

Relaterade inlägg
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade med *