+46-31-554545 [email protected]

STRATEGIC AUDIENCE MAP

– databerikning i alla kanaler, gå från Insikter till Action genom digital marknadssegmentering

I Sverige finns det 14 konsumentgrupper i marknadssegmenteringen Mosaic Livsstilar, de representeras av grupperna A till N. Mosaic™ Livsstilar är en produkt och varumärke som tillhandahålls i Norden av InsightOne Nordic AB.

Vad är en MARKNADS SEGMENTERING

Jo, det är ett sätt att se på MARKNADEN – baserat på DATA

DATA som kan appliceras på alla konsumenter i MARKNADEN 

DATA som används för att
gruppera KONSUMENTERNA 

Så att alla i en GRUPP är väldigt LIKA

MOSAIC™ LIVSSTILAR har använts i över 20 år för att göra precis detta

Mosaic GRUPPERAR och BESKRIVER konsumenterna

Flera av Sveriges MEST DIGITALA BOLAG använder Mosaic Livsstilar

För att det gör SKILLNAD
för deras AFFÄRER

TRADITIONELLT har dessa data använts på CRM databaser

Som regel kopplat till KUNDER, TRANSAKTIONER och LOJALITET

Och använts i EGNA kanaler och i kommunikation med KUNDER

Strategic Audience Map levereras av Digital Brain Nordic AB som utvecklar marknadsföringsteknik, datalösningar och smarta mjukvarutjänster.

När vi på BRAIN insåg KRAFTEN i dessa data såg vi POTENTIALEN

Vi sa TÄNK OM vi kunde se på WEBBTRAFIK och DIGITAL marknadsföring med Mosaic

Så vi skapade SAM för att få in Mosaic i de DIGITALA miljöerna 

Så att ANNONSÖRER kan se på HELA kundresan baserat på SAMMA data

Från ANNONS till KÖP

Och vi vill göra denna information TILLGÄNGLIG för ALLA företag

Så oavsett om du är STOR eller LITEN så ska du kunna skapa INSIKTER

SMÅ företag betalar MINDRE än stora och inga bindningstider

Och nu tänker du säkert:
VARFÖR ska JAG göra detta?

När du tar DATA och sätter det i en KONTEXT så skapar du INSIKTER

INSIKTSDRIVNA företag har 8ggr högre TILLVÄXTTAKT 30% per år!

KOM I GÅNG redan IDAG
börja din TILLVÄXTRESA!

Både stora och små företag använder SAM för att öka sin förståelse för kunderna och bli mer insiktsdrivna i sin verksamhet och marknadsföring. 

Gör som dem och kom igång med din tillväxtresa!